Wiercenia geologiczne przed zakupem działki

Wykonanie kontrolnych odwiertów sprawdzających warunki gruntowo-wodne w podłożu sprzedawanej działki w miejscowości Łuczyce. Odwierty dały obraz inwestorowi, który mógł oszacować zyski i straty przy zakupie działki i budowie projektowanego budynku mieszkalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *