Test perkolacykny. Mysłowice

Badania chłonności gruntu dla rozsączenia ścieków socjalno-bytowych z projektowanej przydomowej oczyszczalni w Mysłowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *