Badania gruntu Tuliszów

Wykonanie badań na podstawie których wykonana została opinia geotechniczna. W tle budynek, dla którego wykonywaliśmy wiercenia geologiczne.