Tychy wiercenia geologiczne

Geotechniczne badania gruntu dla rozbudowy budynku usługowego w Tychach.

Test perkolacykny. Mysłowice

Badania chłonności gruntu dla rozsączenia ścieków socjalno-bytowych z projektowanej przydomowej oczyszczalni w Mysłowicach