Geotechniczne badania gruntu Rogoźnik

Wiercenia geologiczne w celu sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki.

Test perkolacykny. Mysłowice

Badania chłonności gruntu dla rozsączenia ścieków socjalno-bytowych z projektowanej przydomowej oczyszczalni w Mysłowicach

Badania geologiczne gruntu dla domu jednorodzinnego w Jaworznie

Wiercenia geologiczne dla domu i przydomowej oczyszczalni ścieków. W tle rośnie dom, dla którego została sporządzona przez nas opinia geotechniczna.

Badania geologiczne przed budową domu. Góra Siewierska.

Geotechniczne badania gruntu dla projektowanego domu wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków.

Opinia geotechniczna dla domu jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jaśkowice k. Skawiny.

Geotechniczne badania gruntu: wiercenia otworów geologicznych, sondowanie dynamiczne DPL oraz badanie współczynnika filtracji przez zalewanie.