Geotechniczne badania gruntu. Rokitno Szlacheckie

Wiercenia geologiczne, badania gruntu przed budową domu. Opinia geotechniczna.

Geotechniczne badania gruntu Rogoźnik

Wiercenia geologiczne w celu sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki.

Badania gruntu dla projektowanej hali magazynowej. Gliwice

Wiercenia geologiczne oraz badania geotechniczne gruntu, pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Opinia geotechniczna dla działek budowlanych w Bukownie

Wiercenia geologiczne, badania gruntu Bukowno

Test perkolacykny. Mysłowice

Badania chłonności gruntu dla rozsączenia ścieków socjalno-bytowych z projektowanej przydomowej oczyszczalni w Mysłowicach

Opinia geotechniczna dla projektowanej hali magazynowej oraz budynku biurowego w Jaworniku k. Myślenic

Wiercenia geologiczne w celu określenia warunków gruntowo-wodnych. Myślenice.

Badania gruntu dla projektowanej hali magazynowej w Niepołomicach

Badania geologiczne gruntu są bardzo istotne dla dobrego zaprojektowania posadowienia budynku, zwłaszcza gdy w podłożu inwestycji pod warstwą nasypów zalegają grunty organiczne.

Geotechniczne badania podłoża gruntowego w Tuliszowie.

Wykonanie odwiertów sprawdzających geotechniczne warunki posadowienia. Tuliszów