Wiercenia kontrolne Skawina

Dokładniejsze ustalenie warunków gruntowo-wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego budynku biurowego

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

Wiercenia geologiczno-inżynierskie dla projektowanej drogi w ciągu DW 969.

Badania gruntu w Myślenicach i Alwerni

Odwierty badawcze w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów magazynowych, w których doszło do pęknięć konstrukcji.

Wiercenia geologiczne lipiec’17

#geotechnika #kraków #jaworzno

Wiercenia kontrolne, sprawdzające głębokość zalegania stropu iłów mioceńskich
na potrzeby wykonania ścianki szczelnej dla projektowanych budynków
mieszkalno-usługowych w Krakowie. Badania zagęszczenia gruntów nasypowych
sondą dynamiczną lekką DPL . Wiercenia geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną halę magazynowo-produkcyją w Jaworznie.