Wiercenia kontrolne Skawina

Dokładniejsze ustalenie warunków gruntowo-wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego budynku biurowego

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

Wiercenia geologiczno-inżynierskie dla projektowanej drogi w ciągu DW 969.

Badania gruntu w Myślenicach i Alwerni

Odwierty badawcze w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów magazynowych, w których doszło do pęknięć konstrukcji.