Wiercenia geologiczne dla projektowanej drogi S1 w pobliżu Wilamowic

Wiercenia, pobór próbek gruntu, badania zwierciadła wód gruntowych, makroskopowe badania gruntu. Wilamowice, Bestwina, Dankowice, Stara Wieś.