Badania geologiczne dla projektowanego domu jednorodzinnego w Olkuszu.

Geotechniczne badania podłoża gruntowego, opinia geotechniczna. Olkusz

Geolog Dąbrowa Górnicza

Badania geotechniczne gruntu. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji w Dąbrowie Górniczej. Opinia geotechniczna.

Opinia geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo – wodnych dla przebudowy istniejącego budynku zlokalizowanego w Olkuszu

Wiercenia geologiczne, badania geotechniczne gruntu Olkusz

Badania geologiczne, sondowania gruntu.

Geotechniczne badania gruntu dla określenia warunków geotechnicznych w podłożu modernizowanego budynku w miejscowości Raków

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

Wiercenia geologiczno-inżynierskie dla projektowanej drogi w ciągu DW 969.