Badania geologiczne dla zespołu mieszkalnego Mikołów

Odwierty geologiczne w Mikołowie, badania gruntu, geolog Mikołów

Geotechniczne badania podłoża gruntowego w Tuliszowie.

Wykonanie odwiertów sprawdzających geotechniczne warunki posadowienia. Tuliszów

Odwiert geologiczny Balin

Wykonanie wiercenia w celu sprawdzenia występowania warstw chłonnych w pobliżu budowanego budynku jednorodzinnego w Balinie, powiat chrzanowski.

Badania geologiczne dla budowy domu

Wykonanie odwiertów geologicznych wraz z opinią geotechniczną dla projektowanego domu jednorodzinnego w miejscowości Wrząsowice, gmina Świątniki Górne.

Opinia geotechniczna dla domu jednorodzinnego

Odwierty geologiczne niezbędne dla określenia warunków geotechnicznych w podłożu projektowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowościach Siercza i Witkowice