Badania gruntu dla projektowanej hali magazynowej. Gliwice

Wiercenia geologiczne oraz badania geotechniczne gruntu, pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Tychy wiercenia geologiczne

Geotechniczne badania gruntu dla rozbudowy budynku usługowego w Tychach.