Opinia geotechniczna dla domu jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jaśkowice k. Skawiny.

Geotechniczne badania gruntu: wiercenia otworów geologicznych, sondowanie dynamiczne DPL oraz badanie współczynnika filtracji przez zalewanie.