Badania gruntu dla projektowanej hali magazynowej. Gliwice

Wiercenia geologiczne oraz badania geotechniczne gruntu, pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Badania geologiczne podłoża gruntowego dla projektowanej hali magazynowej w Pisarach.

Wiercenia geologiczne i badania gruntu w miejscu projektowanej inwestycji. Pisary k. Krzeszowic.

Wiercenia kontrolne Skawina

Dokładniejsze ustalenie warunków gruntowo-wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego budynku biurowego

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

Wiercenia geologiczno-inżynierskie dla projektowanej drogi w ciągu DW 969.