Badania geologiczne dla budowy domu

Wykonanie odwiertów geologicznych wraz z opinią geotechniczną dla projektowanego domu jednorodzinnego w miejscowości Wrząsowice, gmina Świątniki Górne.

Wiercenia geologiczne przed zakupem działki

Wykonanie kontrolnych odwiertów sprawdzających warunki gruntowo-wodne w podłożu sprzedawanej działki w miejscowości Łuczyce. Odwierty dały obraz inwestorowi, który mógł oszacować zyski i straty przy zakupie działki i budowie projektowanego budynku mieszkalnego.