Tychy wiercenia geologiczne

Geotechniczne badania gruntu dla rozbudowy budynku usługowego w Tychach.

Badania geologiczne dla projektowanego domu jednorodzinnego w Olkuszu.

Geotechniczne badania podłoża gruntowego, opinia geotechniczna. Olkusz

Badania głębokości zwierciadła wody gruntowej. Racibórz.

Badania geologiczne pomagają zaplanować wydatki związane z budową lub przebudową obiektu. Wydana mała kwota teraz może pozwolić zaoszczędzić duże pieniądzepóźniej.

Opinia geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo – wodnych dla przebudowy istniejącego budynku zlokalizowanego w Olkuszu

Wiercenia geologiczne, badania geotechniczne gruntu Olkusz

Opinia geotechniczna dla projektowanych domów w Krakowie, Smardzowicach i Więckowicach

Celem prac wykonanych w ramach niniejszych opracowań było ustalenie warunków geotechnicznych w podłożu projektowanych budynków jednorodzinnych