Geotechniczne badania podłoża gruntowego w Tuliszowie.

Wykonanie odwiertów sprawdzających geotechniczne warunki posadowienia. Tuliszów