Badania geologiczne dla zespołu mieszkalnego Mikołów

Odwierty geologiczne w Mikołowie, badania gruntu, geolog Mikołów

Geotechniczne badania podłoża gruntowego w Tuliszowie.

Wykonanie odwiertów sprawdzających geotechniczne warunki posadowienia. Tuliszów