Badania gruntu dla projektowanej hali magazynowej w Niepołomicach

Badania geologiczne gruntu są bardzo istotne dla dobrego zaprojektowania posadowienia budynku, zwłaszcza gdy w podłożu inwestycji pod warstwą nasypów zalegają grunty organiczne.

Badania geologiczne, sondowania gruntu.

Geotechniczne badania gruntu dla określenia warunków geotechnicznych w podłożu modernizowanego budynku w miejscowości Raków