Opinia geotechniczna dla projektowanych domów w Krakowie, Smardzowicach i Więckowicach

Celem prac wykonanych w ramach niniejszych opracowań było ustalenie warunków geotechnicznych w podłożu projektowanych budynków jednorodzinnych