Opinia geotechniczna dla domu jednorodzinnego

Odwierty geologiczne niezbędne dla określenia warunków geotechnicznych w podłożu projektowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowościach Siercza i Witkowice