Geotechniczne badania gruntu. Rokitno Szlacheckie

Wiercenia geologiczne, badania gruntu przed budową domu. Opinia geotechniczna.

Geotechniczne badania gruntu Rogoźnik

Wiercenia geologiczne w celu sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki.

Badania gruntu dla projektowanej hali magazynowej. Gliwice

Wiercenia geologiczne oraz badania geotechniczne gruntu, pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Badania geologiczne dla zespołu mieszkalnego Mikołów

Odwierty geologiczne w Mikołowie, badania gruntu, geolog Mikołów