Wiercenia geologiczne lipiec’17

#geotechnika #kraków #jaworzno

Wiercenia kontrolne, sprawdzające głębokość zalegania stropu iłów mioceńskich
na potrzeby wykonania ścianki szczelnej dla projektowanych budynków
mieszkalno-usługowych w Krakowie. Badania zagęszczenia gruntów nasypowych
sondą dynamiczną lekką DPL . Wiercenia geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną halę magazynowo-produkcyją w Jaworznie.

Badania gruntu maj-czerwiec’17

Wiercenia geotechniczne pod kanalizację sanitarną w Krakowie oraz na potrzeby ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn uszkodzeń muru oporowego w miejscowości Glinik – gmina Wielopole Skrzyńskie. Na podstawie wykonanych prac zostały wykonane opinie geotechniczne oraz dokumentacja badań podłoża i projekt geotechniczny.

O nas:

Wykonujemy wiercenia geologiczne, sporządzamy opinie geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Działamy przede wszystkim na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania zadzwoń do nas lub napisz.