Geotechniczne badania gruntu Rogoźnik

Wiercenia geologiczne w celu sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki.

Opinia geotechniczna dla działek budowlanych w Bukownie

Wiercenia geologiczne, badania gruntu Bukowno

Opinia geotechniczna dla projektowanych domów w Krakowie, Smardzowicach i Więckowicach

Celem prac wykonanych w ramach niniejszych opracowań było ustalenie warunków geotechnicznych w podłożu projektowanych budynków jednorodzinnych

Wiercenia geologiczne przed zakupem działki

Wykonanie kontrolnych odwiertów sprawdzających warunki gruntowo-wodne w podłożu sprzedawanej działki w miejscowości Łuczyce. Odwierty dały obraz inwestorowi, który mógł oszacować zyski i straty przy zakupie działki i budowie projektowanego budynku mieszkalnego.