Badanie dla określenia stopnia zanieczyszczenia gruntu

Odwierty w Krakowie na terenach poprzemysłowych sprawdzające czy nie doszło do skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, olejami, metalami, BTEX, WWA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *