Badanie dla określenia stopnia zanieczyszczenia gruntu

Odwierty w Krakowie na terenach poprzemysłowych sprawdzające czy nie doszło do skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, olejami, metalami, BTEX, WWA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *